Remi is doctor in de rechten.
Daarnaast heeft hij ook een bijzonder licentiaat in het sociaal recht
Hij is advocaat bij de balie Brussel sinds 1970.
Daarnaast is hij ook ere-plaatsvervangend rechter arbeidsrechtbank Brussel.
Remi is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in sociale zekerheid.

About the Author

Joyce