Advocaten Stricto: advocatuur, interim en bemiddeling

Een kleine discussie ontaardt sneller dan u denkt in juridisch getouwtrek. Wie daarbij geen gespecialiseerde hulp heeft, loopt een groot risico in het verliezende kamp te zitten. Met de nodige financiële gevolgen van dien.

De juiste partner voor juridische hulp is onontbeerlijk. U zoekt de expertise en betrouwbaarheid van een gevestigde naam, maar hebt tevens nood aan de wendbaarheid van een kleine structuur, waarbij u de advocaten gemakkelijk kan bereiken? Dan zit u goed bij Stricto. U krijgt er een snelle en discrete afhandeling bovenop.

Stricto speelt in op de behoeften, vragen en problemen van de ondernemer en zijn medewerkers, zowel in bedrijfs- als in persoonlijke context.

Algemene voorwaarden →

Recht

Met het recht komt u als ondernemer, particulier, overheid of vereniging geregeld in contact. Het is daarbij van groot belang om u te beschermen tegen conflicten en preventief te handelen. Stel daarom contracten op wanneer u een nieuwe samenwerking aangaat, laat u juridisch adviseren wanneer u tot een ontslag van een bediende wenst over te gaan, raadpleeg een advocaat als u een nieuwe uitdaging wenst aan te gaan.
Stricto maakt uw juridische documenten op of leest ze na en helpt u conflicten te voorkomen door preventief op te treden.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat er binnen het recht heel wat specialisaties zijn. Stricto kan u bij een heel aantal daarvan helpen (bekijk de specialisaties per advocaat onderaan de site).

Bemiddeling

Wanneer er toch een conflict opduikt, is bemiddeling vaak de beste manier om snel tot een goede oplossing te komen. Een bemiddelaar treedt op voor beide partijen die bij het conflict betrokken zijn en werkt samen met hen naar een minnelijke oplossing. Hierbij blijven de partijen in gesprek, communiceren ze rechtstreeks, waarbij alle vragen en misvattingen aan bod kunnen komen. Zo bereiken ze een consensus die voor beide partijen voldoet. Dat zorgt voor meer voldoening en minder stress. En in vele gevallen maakt het een verdere samenwerking mogelijk.

Meester Claude Verheyleweghen is erkend bemiddelaar en specialiseert zich daarbij in ondernemings- en burgerlijk recht.

Gerecht

Wanneer het conflict toch voor de rechtbank gebracht wordt, is een minnelijke oplossing nog steeds mogelijk. Wanneer u daartoe de toestemming geeft, probeert Stricto een proces en de bijhorende kosten te vermijden door alle partijen rond de tafel te brengen.
Levert dat niets op en is een procedure voor de rechtbank de enige weg, dan staat Stricto u bij en verdedigen we uw rechten voor rechtbanken en hoven.

Interim

Hebt u in uw eigen juridisch team - tijdelijk of voor een langere periode - extra hulp nodig? Of hebt u op recurrente basis nood aan juridisch advies? Ook dan kan Stricto u bijstaan. Via legal interim management of legal outsourcing werken wij ‘in house’ en leren we zo uw onderneming in alle aspecten kennen. Dat zorgt voor concretere en relevantere adviezen en contractdocumenten. En het is bovendien een snelle, flexibele en kostenefficiënte oplossing.

Neem dus gerust contact op wanneer een van uw teamleden in zwangerschaps- of ziekteverlof is, u een tijdelijk project hebt waarvoor u externe hulp wenst in te schakelen of u flexibel wenst te werken met een externe juridische kracht die uw onderneming van binnenuit leert kennen en versterkt.

Tarieven

Advocaten werken met een ereloon. Dat wordt berekend aan de hand van een vast uurtarief dat vooraf wordt bepaald en rekening houdt met de complexiteit van de zaak. Of het bedraagt een percentage van het bekomen resultaat, bijvoorbeeld bij invorderingen.
De afspraken hieromtrent  kunnen vooraf worden vastgelegd in een ereloonovereenkomst.

Claude Verheyleweghen

Licenciaat in de rechten
Advocaat aan de balie van Brussel sinds 1980
Handelsrecht – ondernemingsrecht – sociaal zekerheidsrecht – arbeidsrecht – bouwrecht – verkeersrecht
Plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel
Erkend bemiddelaar
cve@stricto.be

Claude
Verheyleweghen

Remi Swennen

Doctor in de rechten
Bijzonder licenciaat in het sociaal recht
Advocaat balie Brussel 1970
Ere-plaatsvervangend rechter arbeidsrechtbank Brussel
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
rsw@stricto.be

Remi
Swennen

Joyce Verdickt

Master in de criminologie
Master-na-master in de rechten
Advocaat aan de balie van Brussel sinds 2018
Arbeidsrecht – Invorderingen
jve@stricto.be

Joyce
Verdickt

Caroline Roels

Office manager

Caroline
Roels

Foto kantoor lennik

Lembeek

Joyce Verdickt

Remi Swennen

Dokter Spitaelslaan 122,
Lembeek (Halle)
02 895 79 20

Merchtem

Claude Verheyleweghen

Wolvertemsesteeweg 4,
1785 Merchtem
02 895 79 20